středa 16. dubna 2014

Putovní výstava muzea Mělník upravenou pro potřeby prezentace regionu Rakovnicka

Vážení,
dovoluji si Vás pozvat na nevšední putovní výstavu Regionálního muzea Mělník upravenou pro potřeby prezentace regionu Rakovnicka, kde budou poprvé vystaveny unikátní nálezy z předchozích let i z nejnovějších systematických archeologických průzkumů na hradišti Dřevíč u Kozojed na severu Rakovnicka, jež nebyly dosud pohromadě prezentovány jako ucelený soubor. Hlavním exponátem výstavy však bude originál stříbrem a zlatem tausovaného třmenu ze Zbečna z počátku 11. století, darovaného nálezcem fürstenberským hajným F. Pelzem v 19. století do sbírky Národního muzea, jenž je působivou ukázkou vikingského importu na našem území přímo dokládající vzdálené kontakty českého knížecího prostředí. Pro srovnání budou prezentovány rovněž nálezy z archeologických výzkumů významného raně středověkého pohřebiště Klecany a hradiště Žatec.
Tato výstava by nemohla vzniknout bez spolupráce s Národním muzeem, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v Praze a dalších spřátelených muzejních institucí, za což jim patří vřelý dík.
Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Kateřina Blažková
Archeolog, zástupkyně ředitelky pro Rakovník
Oddělení historie a společenských věd
Žádné komentáře:

Okomentovat