středa 16. dubna 2014

Putovní výstava muzea Mělník upravenou pro potřeby prezentace regionu Rakovnicka

Vážení,
dovoluji si Vás pozvat na nevšední putovní výstavu Regionálního muzea Mělník upravenou pro potřeby prezentace regionu Rakovnicka, kde budou poprvé vystaveny unikátní nálezy z předchozích let i z nejnovějších systematických archeologických průzkumů na hradišti Dřevíč u Kozojed na severu Rakovnicka, jež nebyly dosud pohromadě prezentovány jako ucelený soubor. Hlavním exponátem výstavy však bude originál stříbrem a zlatem tausovaného třmenu ze Zbečna z počátku 11. století, darovaného nálezcem fürstenberským hajným F. Pelzem v 19. století do sbírky Národního muzea, jenž je působivou ukázkou vikingského importu na našem území přímo dokládající vzdálené kontakty českého knížecího prostředí. Pro srovnání budou prezentovány rovněž nálezy z archeologických výzkumů významného raně středověkého pohřebiště Klecany a hradiště Žatec.
Tato výstava by nemohla vzniknout bez spolupráce s Národním muzeem, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v Praze a dalších spřátelených muzejních institucí, za což jim patří vřelý dík.
Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Kateřina Blažková
Archeolog, zástupkyně ředitelky pro Rakovník
Oddělení historie a společenských věd
pondělí 7. dubna 2014

Slované v Horní Falci a na Chebsku 18.4 - 15.6.2014

Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravuje výstavu, která představí slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Bude zde prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. K vidění budou předměty denní potřeby, zbraně, šperky, ale i artefakty dokládající duchovní život či představy o smrti. Vše bude zasazeno do názorného historického kontextu celého regionu.

Karel VI - 6 kreuzer 1725

čtvrtek 3. dubna 2014

Pražský poklad

351 zlatých a 417 stříbrných mincí, k tomu několik stříbrných šperků. To je poklad co nalezla úřednice v Praze - Modřanech.